Historie vzniku

V záznamech kulturní komise při Obecním úřadu Podolí je poznámka: září 2010 – třicáté výročí založení Mysliveckého sdružení Rokytnice. Zde předkládáme stručnou historii tohoto sdružení, předchůdce současného MS Hlásnice Podolí.

Myslivecké sdružení v Podolí samozřejmě existovalo dávno před rokem 1980. Hospodařilo na pozemcích katastru Podolí a Mokrá-Horákov. V období 1975 – 1980 probíhalo slučování sousedních honiteb do větších celků. V září 1980 se sloučila honitba Podolí, Horákov – les, tehdejší Zbrojovka Brno měla lesní honitbu  1100 ha a Tvarožná. Tímto sloučením vzniklo Myslivecké sdružení Rokytnice se sídlem v Podolí s výměrou honitby 2800 hektarů. Sdružení mělo 53 členů pocházejících z Podolí, Brna, Bedřichovic, Velatic, Tvarožné, Horákova, Mokré a Hostěnic.  Hranice honitby byla velmi dlouhá a zde je popis z tehdejších dokumentů:

Hranice začíná na odbočce silnice Slatina-Líšeň směrem k osadě Kandie, dále po polní cestě do Podolí. Zde pokračuje po silnici do Líšně , dále proti proudu potoku Říčka kolem Zukalova mlýna až do Gottwaldova údolí (dnes Mariánské údolí). Zde pokračuje přes první, druhou a třetí vodní nádrž kolem Muchovy boudy a dále přes rybník pod Hornekem, kolem pily U jelena. U rekreačního střediska Klenoty (dnes Kaprálův mlýn) z potoka přechází na tzv. Červenou cestu vedoucí k silnici Líšeň – Ochoz, dále přes Ochoz až k rybníku pod Hádkem, pak po silnici do Hostěnic. Za Hostěnicemi se stáčí na účelovou komunikaci kolem lomů směrem do Mokré a odbočuje podél pásových dopravníků přepravujících kámen z lomu do objektu cementárny. Zde se napojuje na plot a silnici kolem cementárny po silnici do Sivic, směr Tvarožná, zde přes náves kolem kostela a hřbitova po silnic směr Blažovice, kde odbočuje na státní silnici Vyškov – Brno po které pokračuje na Rohlenku. Od ní po dálnici D1 za Bedřichovice, kde se znovu vrací na státní silnici do Brna až na křižovatku Slatina – Líšeň. Z ní vpravo směrem k Líšni na odbočku k osadě Kandie, odkud hranice vychází.

Tato honitba obsahovala jak pole, tak i rozsáhlé lesní části,  proto kromě honů na drobnou zvěř (bažanti a zajíci) bylo možné se lovecky vyžít i při lovech zvěře srnčí a dokonce i jelení.  V zimně bývaly zajímavým zpestřením naháňky na divočáky a lišky. Z druhé strany to samozřejmě obnášelo i rozsáhlou péči o zvěř v podobě zimní obsluhy mnoha zásypů a krmelců rozsetých po celé honitbě. Myslivecké sdružení v té době pomáhalo i při výsadbě nových školek na vykácených lesních holinách a zemědělskému družstvu při žňových pracích, odklízení kamenů z polí a dalších činnostech.

Společenským zábavám se myslivci věnovali na posledních lečích v Mokré v restauraci U Zajíčků a při pořádání mysliveckých plesů v Podolí. K dispozici byla mysliveckému sdružení velká chata v Podolí, kterou si již dříve zbudovali v rámci Akce Z – zde probíhali členské schůze. Kromě toho byli v honitbě ještě menší chaty Šamšulka (v lesích nad Horákovem),  Hubertka (nad lomy v Mokré) a chata Rokytnice na Tvarožensku.  Chata Šamšulka a Hubertka v součastné době již fakticky neexistují.

V této podobě myslivecké sdružení Rokytnice existovalo do roku 1993, kdy nový Zákon o myslivosti umožnil vznik nových honiteb. Honitba Rokytnice se rozpadla, vznikly honitby nové – jednak honitba Podolí, Mokrá  a Horákov, dále honitba Tvarožná. Státní lesy ČR si vytvořily vlastní lesní honitby, takže výše uvedené honitby přišly o většinu lesních částí. Myslivecké sdružení Roketnice tedy existovalo třináct let. I když proces sdružování honiteb nebyl v osmdesátých létech přijímán mnohými myslivci zcela kladně, mnoho členů MS Rokytnice si na tu dobu uchovává mnoho dobrých vzpomínek.

 

 

Novinky

Členská schůze

25.10.2012 08:37
Členská schůze proběhne v pátek, dne 26.10.2012 v 18:00 hodin na chatě v Podolí.

Brigáda informace

02.08.2012 19:56
Další brigáda proběhne v neděli 12.8. Sraz na chatě v 8:00. V plánu je kopání umělé nory.

Členská schůze

02.08.2012 19:55
V pátek 14.9. v 19:00 proběhne na chatě členská schůze.