Myslivecké sdružení Hlásnice

ve své nynější podobě vzniklo v roce 1993, kdy vstoupil v platnost nový Zákon o Myslivosti. Proto musela vzniknout nová honitba a následně i nové sdružení, které si tuto honitbu pronajalo pro výkon práva myslivosti. Další - již menší - transformace honitby nastala v roce 2003, kdy se Zákon o myslivosti novelizoval.

Základním posláním sdružení je výkon práva myslivosti, které mimo jiné zahrnuje:

- chov a lov zvěře za přesně stanovených podmínek,

- ochranu zvěře před nepříznivými vlivy okolí, nemocemi, škodlivými zásahy lidí i před volně pobíhajícími domácími zvířaty,

- ochranu životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě,

- ochranu mysliveckých zařízení,což je obsaženo v Zákoně o myslivosti.

Z toho vyplývá, že členové našeho (a všech dalších) sdružení nejsou jenom lovci zvěře, ale také jejími ochránci, kteří se o zvěř jakožto obnovitelné přírodní bohatství musí celoročně starat, ať formou zimního přikrmování nebo tlumením zvěře škodící a samozřejmě i průběrným lovem u zvěře spárkaté (srnec), kdy jsou eliminováni slabí a pro další chov nevhodní jedinci.

Součástí činnosti našeho sdružení posledních let je i péče o tzv. biokoridor vinoucí se přes polnosti za Podolím. Kromě funkce krajinářské a stabilizační má totiž velký význam i z hlediska mysliveckého, neboť poskytuje zvěři krytinu a obživu. Jako další výpomoc sdružení pro obec i přírodu je jarní úklid okolí od černých skládek a dalších nepořádků, které jsou bohužel stále výsledkem nezodpovědného chování některých jedinců. Při této příležitosti takovéto jedince upozorňujeme, že si nemohou být jisti, zda je při této činnosti nepozoruje oko myslivce posílené dalekohledem a v dnešní době i digitálním fotoaparátem…

Myslivecké sdružení Hlásnice velmi oceňuje vstřícnou spolupráci ze strany obecního úřadu, vlastníků honebních pozemků a Agropodu Podolí, velmi si všech váží a bude i nadále svoji činnost směřovat tak, aby byla ku prospěchu nejen vlastní myslivosti, ale i širší občanské veřejnosti.

P.S. Pokud by někdo nevěděl, proč se jmenujeme Hlásnice, nechť se jedno pěkné nedělní odpoledne vypraví na procházku nad Podolí, projde kolem „Červeného kříže" a bývalého vojenského areálu a nakonec dojde až k tzv. Horákovské hájence. Když se k ní postaví zády, uvidí v poli před sebou mírný brdek. A ten se jmenuje „Hlásnice", nejvyšší bod našeho revíru.

 

 

Novinky

Členská schůze

25.10.2012 08:37
Členská schůze proběhne v pátek, dne 26.10.2012 v 18:00 hodin na chatě v Podolí.

Brigáda informace

02.08.2012 19:56
Další brigáda proběhne v neděli 12.8. Sraz na chatě v 8:00. V plánu je kopání umělé nory.

Členská schůze

02.08.2012 19:55
V pátek 14.9. v 19:00 proběhne na chatě členská schůze.

Odkazy:

Obec Podolí